Đổi Mét (m) sang Picômét (pm)

Máy tính đổi từ Mét sang Picômét (m → pm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Picômét sang Mét (Hoán đổi đơn vị)

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Cách quy đổi m → pm

1 Mét bằng 1000000000000 Picômét:

1 m = 1000000000000 pm

1 pm = 1.0E-12 m

Picômét

Picômét (ký hiệu pm) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần ngàn tỷ của mét, một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế.

Bảng Mét sang Picômét

1m bằng bao nhiêu pm
0.01 Mét = 10000000000 Picômét10 Mét = 10000000000000 Picômét
0.1 Mét = 100000000000 Picômét11 Mét = 11000000000000 Picômét
1 Mét = 1000000000000 Picômét12 Mét = 12000000000000 Picômét
2 Mét = 2000000000000 Picômét13 Mét = 13000000000000 Picômét
3 Mét = 3000000000000 Picômét14 Mét = 14000000000000 Picômét
4 Mét = 4000000000000 Picômét15 Mét = 15000000000000 Picômét
5 Mét = 5000000000000 Picômét16 Mét = 16000000000000 Picômét
6 Mét = 6000000000000 Picômét17 Mét = 17000000000000 Picômét
7 Mét = 7000000000000 Picômét18 Mét = 18000000000000 Picômét
8 Mét = 8000000000000 Picômét19 Mét = 19000000000000 Picômét
9 Mét = 9000000000000 Picômét20 Mét = 20000000000000 Picômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến