Đổi Picômét (pm) sang Mét (m)

Máy tính đổi từ Picômét sang Mét (pm → m). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Mét sang Picômét (Hoán đổi đơn vị)

Picômét

Picômét (ký hiệu pm) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần ngàn tỷ của mét, một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế.

Cách quy đổi pm → m

1 Picômét bằng 1.0E-12 Mét:

1 pm = 1.0E-12 m

1 m = 1000000000000 pm

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Bảng Picômét sang Mét

1pm bằng bao nhiêu m
0.01 Picômét = 1.0E-14 Mét10 Picômét = 1.0E-11 Mét
0.1 Picômét = 1.0E-13 Mét11 Picômét = 1.1E-11 Mét
1 Picômét = 1.0E-12 Mét12 Picômét = 1.2E-11 Mét
2 Picômét = 2.0E-12 Mét13 Picômét = 1.3E-11 Mét
3 Picômét = 3.0E-12 Mét14 Picômét = 1.4E-11 Mét
4 Picômét = 4.0E-12 Mét15 Picômét = 1.5E-11 Mét
5 Picômét = 5.0E-12 Mét16 Picômét = 1.6E-11 Mét
6 Picômét = 6.0E-12 Mét17 Picômét = 1.7E-11 Mét
7 Picômét = 7.0E-12 Mét18 Picômét = 1.8E-11 Mét
8 Picômét = 8.0E-12 Mét19 Picômét = 1.9E-11 Mét
9 Picômét = 9.0E-12 Mét20 Picômét = 2.0E-11 Mét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến