Đổi Picômét (pm) sang Sải (fm)

Máy tính đổi từ Picômét sang Sải (pm → fm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Sải sang Picômét (Hoán đổi đơn vị)

Picômét

Picômét (ký hiệu pm) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần ngàn tỷ của mét, một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế.

Cách quy đổi pm → fm

1 Picômét bằng 5.4680664916885E-13 Sải:

1 pm = 5.4680664916885E-13 fm

1 fm = 1828800000000 pm

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Bảng Picômét sang Sải

1pm bằng bao nhiêu fm
0.01 Picômét = 5.4680664916885E-15 Sải10 Picômét = 5.4680664916885E-12 Sải
0.1 Picômét = 5.4680664916885E-14 Sải11 Picômét = 6.0148731408574E-12 Sải
1 Picômét = 5.4680664916885E-13 Sải12 Picômét = 6.5616797900262E-12 Sải
2 Picômét = 1.0936132983377E-12 Sải13 Picômét = 7.1084864391951E-12 Sải
3 Picômét = 1.6404199475066E-12 Sải14 Picômét = 7.655293088364E-12 Sải
4 Picômét = 2.1872265966754E-12 Sải15 Picômét = 8.2020997375328E-12 Sải
5 Picômét = 2.7340332458443E-12 Sải16 Picômét = 8.7489063867017E-12 Sải
6 Picômét = 3.2808398950131E-12 Sải17 Picômét = 9.2957130358705E-12 Sải
7 Picômét = 3.827646544182E-12 Sải18 Picômét = 9.8425196850394E-12 Sải
8 Picômét = 4.3744531933508E-12 Sải19 Picômét = 1.0389326334208E-11 Sải
9 Picômét = 4.9212598425197E-12 Sải20 Picômét = 1.0936132983377E-11 Sải

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến