Đổi Sải (fm) sang Thước Anh (yd)

Máy tính đổi từ Sải sang Thước Anh (fm → yd). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Thước Anh sang Sải (Hoán đổi đơn vị)

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Cách quy đổi fm → yd

1 Sải bằng 2 Thước Anh:

1 fm = 2 yd

1 yd = 0.5 fm

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Bảng Sải sang Thước Anh

1fm bằng bao nhiêu yd
0.01 Sải = 0.02 Thước Anh10 Sải = 20 Thước Anh
0.1 Sải = 0.2 Thước Anh11 Sải = 22 Thước Anh
1 Sải = 2 Thước Anh12 Sải = 24 Thước Anh
2 Sải = 4 Thước Anh13 Sải = 26 Thước Anh
3 Sải = 6 Thước Anh14 Sải = 28 Thước Anh
4 Sải = 8 Thước Anh15 Sải = 30 Thước Anh
5 Sải = 10 Thước Anh16 Sải = 32 Thước Anh
6 Sải = 12 Thước Anh17 Sải = 34 Thước Anh
7 Sải = 14 Thước Anh18 Sải = 36 Thước Anh
8 Sải = 16 Thước Anh19 Sải = 38 Thước Anh
9 Sải = 18 Thước Anh20 Sải = 40 Thước Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến