Đổi Sải (fm) sang Inch (in)

Máy tính đổi từ Sải sang Inch (fm → in). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Inch sang Sải (Hoán đổi đơn vị)

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Cách quy đổi fm → in

1 Sải bằng 72 Inch:

1 fm = 72 in

1 in = 0.013888888888889 fm

Inch

Từ năm 1959, inch đã được định nghĩa và chấp nhận quốc tế là tương đương với 25,4mm (milimet).

Bảng Sải sang Inch

1fm bằng bao nhiêu in
0.01 Sải = 0.72 Inch10 Sải = 720 Inch
0.1 Sải = 7.2 Inch11 Sải = 792 Inch
1 Sải = 72 Inch12 Sải = 864 Inch
2 Sải = 144 Inch13 Sải = 936 Inch
3 Sải = 216 Inch14 Sải = 1008 Inch
4 Sải = 288 Inch15 Sải = 1080 Inch
5 Sải = 360 Inch16 Sải = 1152 Inch
6 Sải = 432 Inch17 Sải = 1224 Inch
7 Sải = 504 Inch18 Sải = 1296 Inch
8 Sải = 576 Inch19 Sải = 1368 Inch
9 Sải = 648 Inch20 Sải = 1440 Inch

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến