Đổi Sải (fm) sang Feet (ft)

Máy tính đổi từ Sải sang Feet (fm → ft). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Feet sang Sải (Hoán đổi đơn vị)

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Cách quy đổi fm → ft

1 Sải bằng 6 Feet:

1 fm = 6 ft

1 ft = 0.16666666666667 fm

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Bảng Sải sang Feet

1fm bằng bao nhiêu ft
0.01 Sải = 0.06 Feet10 Sải = 60 Feet
0.1 Sải = 0.6 Feet11 Sải = 66 Feet
1 Sải = 6 Feet12 Sải = 72 Feet
2 Sải = 12 Feet13 Sải = 78 Feet
3 Sải = 18 Feet14 Sải = 84 Feet
4 Sải = 24 Feet15 Sải = 90 Feet
5 Sải = 30 Feet16 Sải = 96 Feet
6 Sải = 36 Feet17 Sải = 102 Feet
7 Sải = 42 Feet18 Sải = 108 Feet
8 Sải = 48 Feet19 Sải = 114 Feet
9 Sải = 54 Feet20 Sải = 120 Feet

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến