Đổi Dặm (mi) sang Sải (fm)

Máy tính đổi từ Dặm sang Sải (mi → fm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Sải sang Dặm (Hoán đổi đơn vị)

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Cách quy đổi mi → fm

1 Dặm bằng 880 Sải:

1 mi = 880 fm

1 fm = 0.0011363636363636 mi

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Bảng Dặm sang Sải

1mi bằng bao nhiêu fm
0.01 Dặm = 8.8 Sải10 Dặm = 8800 Sải
0.1 Dặm = 88 Sải11 Dặm = 9680 Sải
1 Dặm = 880 Sải12 Dặm = 10560 Sải
2 Dặm = 1760 Sải13 Dặm = 11440 Sải
3 Dặm = 2640 Sải14 Dặm = 12320 Sải
4 Dặm = 3520 Sải15 Dặm = 13200 Sải
5 Dặm = 4400 Sải16 Dặm = 14080 Sải
6 Dặm = 5280 Sải17 Dặm = 14960 Sải
7 Dặm = 6160 Sải18 Dặm = 15840 Sải
8 Dặm = 7040 Sải19 Dặm = 16720 Sải
9 Dặm = 7920 Sải20 Dặm = 17600 Sải

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến