Đổi Dặm (mi) sang Mét (m)

Máy tính đổi từ Dặm sang Mét (mi → m). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Mét sang Dặm (Hoán đổi đơn vị)

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Cách quy đổi mi → m

1 Dặm bằng 1609.344 Mét:

1 mi = 1609.344 m

1 m = 0.00062137119223733 mi

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Bảng Dặm sang Mét

1mi bằng bao nhiêu m
0.01 Dặm = 16.09344 Mét10 Dặm = 16093.44 Mét
0.1 Dặm = 160.9344 Mét11 Dặm = 17702.784 Mét
1 Dặm = 1609.344 Mét12 Dặm = 19312.128 Mét
2 Dặm = 3218.688 Mét13 Dặm = 20921.472 Mét
3 Dặm = 4828.032 Mét14 Dặm = 22530.816 Mét
4 Dặm = 6437.376 Mét15 Dặm = 24140.16 Mét
5 Dặm = 8046.72 Mét16 Dặm = 25749.504 Mét
6 Dặm = 9656.064 Mét17 Dặm = 27358.848 Mét
7 Dặm = 11265.408 Mét18 Dặm = 28968.192 Mét
8 Dặm = 12874.752 Mét19 Dặm = 30577.536 Mét
9 Dặm = 14484.096 Mét20 Dặm = 32186.88 Mét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến