Đổi Angstrom (Å) sang Nanômét (nm)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Nanômét (Å → nm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Nanômét sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → nm

1 Angstrom bằng 1.495978707E+20 Nanômét:

1 au = 1.495978707E+20 nm

1 nm = 6.6845871222684E-21 au

Nanômét

Một nanômét (viết tắt là nm) là một khoảng cách bằng một phần tỉ mét (10 mũ −9 m).

Trong hệ đo lường quốc tế, nanômét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa trên.

Chữ nanô (hoặc trong viết tắt là n) viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được chia 1 000 000 000 (1 tỉ) lần.

Bảng Angstrom sang Nanômét

1Å bằng bao nhiêu nm
0.01 Angstrom = 1.495978707E+18 Nanômét10 Angstrom = 1.495978707E+21 Nanômét
0.1 Angstrom = 1.495978707E+19 Nanômét11 Angstrom = 1.6455765777E+21 Nanômét
1 Angstrom = 1.495978707E+20 Nanômét12 Angstrom = 1.7951744484E+21 Nanômét
2 Angstrom = 2.991957414E+20 Nanômét13 Angstrom = 1.9447723191E+21 Nanômét
3 Angstrom = 4.487936121E+20 Nanômét14 Angstrom = 2.0943701898E+21 Nanômét
4 Angstrom = 5.983914828E+20 Nanômét15 Angstrom = 2.2439680605E+21 Nanômét
5 Angstrom = 7.479893535E+20 Nanômét16 Angstrom = 2.3935659312E+21 Nanômét
6 Angstrom = 8.975872242E+20 Nanômét17 Angstrom = 2.5431638019E+21 Nanômét
7 Angstrom = 1.0471850949E+21 Nanômét18 Angstrom = 2.6927616726E+21 Nanômét
8 Angstrom = 1.1967829656E+21 Nanômét19 Angstrom = 2.8423595433E+21 Nanômét
9 Angstrom = 1.3463808363E+21 Nanômét20 Angstrom = 2.991957414E+21 Nanômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến