Đổi Parsec (pc) sang Thước Anh (yd)

Máy tính đổi từ Parsec sang Thước Anh (pc → yd). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Thước Anh sang Parsec (Hoán đổi đơn vị)

Parsec

Đơn vị của :

  • Chiều dài/khoảng cách thiên văn

The parsec là một đơn vị chiều dài tương đương với khoảng 20 nghìn tỷ (20.000.000.000.000) dặm, 31 nghìn tỷ kilômet, hoặc 206.264 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trời.

Một parsec cũng tương đương với xấp xỉ 3,26 năm ánh sáng (khoảng cách hành trình nếu bạn đi với tốc độ của ánh sáng trong ba năm và ba tháng).

Bội số:

  • kiloparsec (kpc) – 1.000 pc
  • megaparsec (Mpc) – 1.000.000 pc
  • gigaparsec (Gpc) – 1.000.000.000 pc

Cách quy đổi pc → yd

1 Parsec bằng 3.3745380375015E+16 Thước Anh:

1 pc = 3.3745380375015E+16 yd

1 yd = 2.9633685822679E-17 pc

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Bảng Parsec sang Thước Anh

1pc bằng bao nhiêu yd
0.01 Parsec = 3.3745380375015E+14 Thước Anh10 Parsec = 3.3745380375015E+17 Thước Anh
0.1 Parsec = 3.3745380375015E+15 Thước Anh11 Parsec = 3.7119918412516E+17 Thước Anh
1 Parsec = 3.3745380375015E+16 Thước Anh12 Parsec = 4.0494456450018E+17 Thước Anh
2 Parsec = 6.749076075003E+16 Thước Anh13 Parsec = 4.3868994487519E+17 Thước Anh
3 Parsec = 1.0123614112504E+17 Thước Anh14 Parsec = 4.7243532525021E+17 Thước Anh
4 Parsec = 1.3498152150006E+17 Thước Anh15 Parsec = 5.0618070562522E+17 Thước Anh
5 Parsec = 1.6872690187507E+17 Thước Anh16 Parsec = 5.3992608600024E+17 Thước Anh
6 Parsec = 2.0247228225009E+17 Thước Anh17 Parsec = 5.7367146637525E+17 Thước Anh
7 Parsec = 2.362176626251E+17 Thước Anh18 Parsec = 6.0741684675027E+17 Thước Anh
8 Parsec = 2.6996304300012E+17 Thước Anh19 Parsec = 6.4116222712528E+17 Thước Anh
9 Parsec = 3.0370842337513E+17 Thước Anh20 Parsec = 6.749076075003E+17 Thước Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến