Đổi Parsec (pc) sang Micrômét (µm)

Máy tính đổi từ Parsec sang Micrômét (pc → µm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Micrômét sang Parsec (Hoán đổi đơn vị)

Parsec

Đơn vị của :

  • Chiều dài/khoảng cách thiên văn

The parsec là một đơn vị chiều dài tương đương với khoảng 20 nghìn tỷ (20.000.000.000.000) dặm, 31 nghìn tỷ kilômet, hoặc 206.264 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trời.

Một parsec cũng tương đương với xấp xỉ 3,26 năm ánh sáng (khoảng cách hành trình nếu bạn đi với tốc độ của ánh sáng trong ba năm và ba tháng).

Bội số:

  • kiloparsec (kpc) – 1.000 pc
  • megaparsec (Mpc) – 1.000.000 pc
  • gigaparsec (Gpc) – 1.000.000.000 pc

Cách quy đổi pc → µm

1 Parsec bằng 3.0856775814914E+22 Micrômét:

1 pc = 3.0856775814914E+22 micromet

1 micromet = 3.2407792894444E-23 pc

Micrômét

Một micrômét là một khoảng cách bằng một phần triệu mét. Trong hệ đo lường quốc tế, micrômét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa trên. Chữ micro (hoặc trong viết tắt là µ)  viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được chia cho 1 000 000 lần.

Bảng Parsec sang Micrômét

1pc bằng bao nhiêu µm
0.01 Parsec = 3.0856775814914E+20 Micrômét10 Parsec = 3.0856775814914E+23 Micrômét
0.1 Parsec = 3.0856775814914E+21 Micrômét11 Parsec = 3.3942453396405E+23 Micrômét
1 Parsec = 3.0856775814914E+22 Micrômét12 Parsec = 3.7028130977896E+23 Micrômét
2 Parsec = 6.1713551629827E+22 Micrômét13 Parsec = 4.0113808559388E+23 Micrômét
3 Parsec = 9.2570327444741E+22 Micrômét14 Parsec = 4.3199486140879E+23 Micrômét
4 Parsec = 1.2342710325965E+23 Micrômét15 Parsec = 4.6285163722371E+23 Micrômét
5 Parsec = 1.5428387907457E+23 Micrômét16 Parsec = 4.9370841303862E+23 Micrômét
6 Parsec = 1.8514065488948E+23 Micrômét17 Parsec = 5.2456518885353E+23 Micrômét
7 Parsec = 2.159974307044E+23 Micrômét18 Parsec = 5.5542196466845E+23 Micrômét
8 Parsec = 2.4685420651931E+23 Micrômét19 Parsec = 5.8627874048336E+23 Micrômét
9 Parsec = 2.7771098233422E+23 Micrômét20 Parsec = 6.1713551629827E+23 Micrômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến