Đổi Parsec (pc) sang Năm ánh sáng (ly)

Máy tính đổi từ Parsec sang Năm ánh sáng (pc → ly). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Năm ánh sáng sang Parsec (Hoán đổi đơn vị)

Parsec

Đơn vị của :

  • Chiều dài/khoảng cách thiên văn

The parsec là một đơn vị chiều dài tương đương với khoảng 20 nghìn tỷ (20.000.000.000.000) dặm, 31 nghìn tỷ kilômet, hoặc 206.264 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trời.

Một parsec cũng tương đương với xấp xỉ 3,26 năm ánh sáng (khoảng cách hành trình nếu bạn đi với tốc độ của ánh sáng trong ba năm và ba tháng).

Bội số:

  • kiloparsec (kpc) – 1.000 pc
  • megaparsec (Mpc) – 1.000.000 pc
  • gigaparsec (Gpc) – 1.000.000.000 pc

Cách quy đổi pc → ly

1 Parsec bằng 3.2615637771674 Năm ánh sáng:

1 pc = 3.2615637771674 ly

1 ly = 0.30660139378555 pc

Năm ánh sáng

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

Bảng Parsec sang Năm ánh sáng

1pc bằng bao nhiêu ly
0.01 Parsec = 0.032615637771674 Năm ánh sáng10 Parsec = 32.615637771674 Năm ánh sáng
0.1 Parsec = 0.32615637771674 Năm ánh sáng11 Parsec = 35.877201548842 Năm ánh sáng
1 Parsec = 3.2615637771674 Năm ánh sáng12 Parsec = 39.138765326009 Năm ánh sáng
2 Parsec = 6.5231275543349 Năm ánh sáng13 Parsec = 42.400329103177 Năm ánh sáng
3 Parsec = 9.7846913315023 Năm ánh sáng14 Parsec = 45.661892880344 Năm ánh sáng
4 Parsec = 13.04625510867 Năm ánh sáng15 Parsec = 48.923456657512 Năm ánh sáng
5 Parsec = 16.307818885837 Năm ánh sáng16 Parsec = 52.185020434679 Năm ánh sáng
6 Parsec = 19.569382663005 Năm ánh sáng17 Parsec = 55.446584211846 Năm ánh sáng
7 Parsec = 22.830946440172 Năm ánh sáng18 Parsec = 58.708147989014 Năm ánh sáng
8 Parsec = 26.092510217339 Năm ánh sáng19 Parsec = 61.969711766181 Năm ánh sáng
9 Parsec = 29.354073994507 Năm ánh sáng20 Parsec = 65.231275543349 Năm ánh sáng

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến