Đổi Parsec (pc) sang Mét (m)

Máy tính đổi từ Parsec sang Mét (pc → m). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Mét sang Parsec (Hoán đổi đơn vị)

Parsec

Đơn vị của :

  • Chiều dài/khoảng cách thiên văn

The parsec là một đơn vị chiều dài tương đương với khoảng 20 nghìn tỷ (20.000.000.000.000) dặm, 31 nghìn tỷ kilômet, hoặc 206.264 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trời.

Một parsec cũng tương đương với xấp xỉ 3,26 năm ánh sáng (khoảng cách hành trình nếu bạn đi với tốc độ của ánh sáng trong ba năm và ba tháng).

Bội số:

  • kiloparsec (kpc) – 1.000 pc
  • megaparsec (Mpc) – 1.000.000 pc
  • gigaparsec (Gpc) – 1.000.000.000 pc

Cách quy đổi pc → m

1 Parsec bằng 3.0856775814914E+16 Mét:

1 pc = 3.0856775814914E+16 m

1 m = 3.2407792894444E-17 pc

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Bảng Parsec sang Mét

1pc bằng bao nhiêu m
0.01 Parsec = 3.0856775814914E+14 Mét10 Parsec = 3.0856775814914E+17 Mét
0.1 Parsec = 3.0856775814914E+15 Mét11 Parsec = 3.3942453396405E+17 Mét
1 Parsec = 3.0856775814914E+16 Mét12 Parsec = 3.7028130977896E+17 Mét
2 Parsec = 6.1713551629827E+16 Mét13 Parsec = 4.0113808559388E+17 Mét
3 Parsec = 9.2570327444741E+16 Mét14 Parsec = 4.3199486140879E+17 Mét
4 Parsec = 1.2342710325965E+17 Mét15 Parsec = 4.6285163722371E+17 Mét
5 Parsec = 1.5428387907457E+17 Mét16 Parsec = 4.9370841303862E+17 Mét
6 Parsec = 1.8514065488948E+17 Mét17 Parsec = 5.2456518885353E+17 Mét
7 Parsec = 2.159974307044E+17 Mét18 Parsec = 5.5542196466845E+17 Mét
8 Parsec = 2.4685420651931E+17 Mét19 Parsec = 5.8627874048336E+17 Mét
9 Parsec = 2.7771098233422E+17 Mét20 Parsec = 6.1713551629827E+17 Mét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến