Đổi Mét vuông (m2) sang Feet vuông (ft2)

Máy tính đổi từ Mét vuông sang Feet vuông (m2 → ft2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mét vuông (m2) sang Feet vuông (ft2)
 
 
Feet vuông sang Mét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Mét vuông

Một đơn vị diện tích bằng một mét chiều dài nhân với một mét chiều rộng. Mét vuông được viết tắt là “m2”.

Về đơn vị quy đổi

Cùng dùng để đo lường diện tích còn có các đơn vị khác như milimet vuông (mm2), centimet vuông (cm2), Héc tô mét vuông (hm2), Deximet vuông (dm2), Đề ca mét vuông (dam2), Kilomet vuông (km2).

Tuỳ thuộc vào diện tích và quy mô công trình mà sẽ có yêu cầu về đơn vị đo lường cho phù hợp. Ngoài m2 còn có thể sử dụng cm2, ha, dm2 hoặc km2. Mỗi đơn vị sẽ cách nhau 100 lần từ trước tới sau tính theo độ dài của khoảng cách:

  • 1m2 = 0,000 001 km2
  • 1m2 = 10.000 cm2
  • 1m2 = 0,0001 hecta
  • 1m2 = 0,01 dam2 = 0,0001 hm2 = 0,000001 km2.
  • 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 = 1000000 mm2.

Cách quy đổi m2 → ft2

1 Mét vuông bằng 10.76391041671 Feet vuông:

1 m2 = 10.76391041671 ft2

1 ft2 = 0.09290304 m2

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Bảng Mét vuông sang Feet vuông

1m2 bằng bao nhiêu ft2
0.01 Mét vuông = 0.1076391041671 Feet vuông10 Mét vuông = 107.6391041671 Feet vuông
0.1 Mét vuông = 1.076391041671 Feet vuông11 Mét vuông = 118.40301458381 Feet vuông
1 Mét vuông = 10.76391041671 Feet vuông12 Mét vuông = 129.16692500052 Feet vuông
2 Mét vuông = 21.527820833419 Feet vuông13 Mét vuông = 139.93083541723 Feet vuông
3 Mét vuông = 32.291731250129 Feet vuông14 Mét vuông = 150.69474583394 Feet vuông
4 Mét vuông = 43.055641666839 Feet vuông15 Mét vuông = 161.45865625065 Feet vuông
5 Mét vuông = 53.819552083549 Feet vuông16 Mét vuông = 172.22256666736 Feet vuông
6 Mét vuông = 64.583462500258 Feet vuông17 Mét vuông = 182.98647708407 Feet vuông
7 Mét vuông = 75.347372916968 Feet vuông18 Mét vuông = 193.75038750077 Feet vuông
8 Mét vuông = 86.111283333678 Feet vuông19 Mét vuông = 204.51429791748 Feet vuông
9 Mét vuông = 96.875193750387 Feet vuông20 Mét vuông = 215.27820833419 Feet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mét vuông bằng bao nhiêu feet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Mét vuông ra Feet vuông (m2 → ft2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán