Đổi Mét vuông (m2) sang Mẫu Anh (ac)

Máy tính đổi từ Mét vuông sang Mẫu Anh (m2 → ac). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mét vuông (m2) sang Mẫu Anh (ac)
 
 
Mẫu Anh sang Mét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Mét vuông

Một đơn vị diện tích bằng một mét chiều dài nhân với một mét chiều rộng. Mét vuông được viết tắt là “m2”.

Về đơn vị quy đổi

Cùng dùng để đo lường diện tích còn có các đơn vị khác như milimet vuông (mm2), centimet vuông (cm2), Héc tô mét vuông (hm2), Deximet vuông (dm2), Đề ca mét vuông (dam2), Kilomet vuông (km2).

Tuỳ thuộc vào diện tích và quy mô công trình mà sẽ có yêu cầu về đơn vị đo lường cho phù hợp. Ngoài m2 còn có thể sử dụng cm2, ha, dm2 hoặc km2. Mỗi đơn vị sẽ cách nhau 100 lần từ trước tới sau tính theo độ dài của khoảng cách:

  • 1m2 = 0,000 001 km2
  • 1m2 = 10.000 cm2
  • 1m2 = 0,0001 hecta
  • 1m2 = 0,01 dam2 = 0,0001 hm2 = 0,000001 km2.
  • 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 = 1000000 mm2.

Cách quy đổi m2 → ac

1 Mét vuông bằng 0.00024710540725936 Mẫu Anh:

1 m2 = 0.00024710540725936 ac

1 ac = 4046.856 m2

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Bảng Mét vuông sang Mẫu Anh

1m2 bằng bao nhiêu ac
0.01 Mét vuông = 2.4710540725936E-6 Mẫu Anh10 Mét vuông = 0.0024710540725936 Mẫu Anh
0.1 Mét vuông = 2.4710540725936E-5 Mẫu Anh11 Mét vuông = 0.002718159479853 Mẫu Anh
1 Mét vuông = 0.00024710540725936 Mẫu Anh12 Mét vuông = 0.0029652648871124 Mẫu Anh
2 Mét vuông = 0.00049421081451873 Mẫu Anh13 Mét vuông = 0.0032123702943717 Mẫu Anh
3 Mét vuông = 0.00074131622177809 Mẫu Anh14 Mét vuông = 0.0034594757016311 Mẫu Anh
4 Mét vuông = 0.00098842162903746 Mẫu Anh15 Mét vuông = 0.0037065811088905 Mẫu Anh
5 Mét vuông = 0.0012355270362968 Mẫu Anh16 Mét vuông = 0.0039536865161498 Mẫu Anh
6 Mét vuông = 0.0014826324435562 Mẫu Anh17 Mét vuông = 0.0042007919234092 Mẫu Anh
7 Mét vuông = 0.0017297378508155 Mẫu Anh18 Mét vuông = 0.0044478973306685 Mẫu Anh
8 Mét vuông = 0.0019768432580749 Mẫu Anh19 Mét vuông = 0.0046950027379279 Mẫu Anh
9 Mét vuông = 0.0022239486653343 Mẫu Anh20 Mét vuông = 0.0049421081451873 Mẫu Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mét vuông bằng bao nhiêu mẫu anh? Dễ dàng chuyển đổi Mét vuông ra Mẫu Anh (m2 → ac) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán