Đổi Centimet vuông (cm2) sang Feet vuông (ft2)

Máy tính đổi từ Centimet vuông sang Feet vuông (cm2 → ft2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Centimet vuông (cm2) sang Feet vuông (ft2)
 
 
Feet vuông sang Centimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Centimet vuông

Xen-ti-mét vuông (ký hiệu cm2): Xen-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1cm. Tùy theo yêu cầu về đơn vị đo lường khác nhau mà bạn có thể chuyển đổi mét vuông (m2) thành centimet vuông (cm2), hecta (ha), decimet vuông (dm2) hay rộng hơn là kilomet vuông (km2)…….

1 cm2 bằng bao nhiêu m2

1 cm2 = 0.0001 m2

Cách quy đổi cm2 → ft2

1 Centimet vuông bằng 0.001076391041671 Feet vuông:

1 cm2 = 0.001076391041671 ft2

1 ft2 = 929.0304 cm2

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Bảng Centimet vuông sang Feet vuông

1cm2 bằng bao nhiêu ft2
0.01 Centimet vuông = 1.076391041671E-5 Feet vuông10 Centimet vuông = 0.01076391041671 Feet vuông
0.1 Centimet vuông = 0.0001076391041671 Feet vuông11 Centimet vuông = 0.011840301458381 Feet vuông
1 Centimet vuông = 0.001076391041671 Feet vuông12 Centimet vuông = 0.012916692500052 Feet vuông
2 Centimet vuông = 0.0021527820833419 Feet vuông13 Centimet vuông = 0.013993083541723 Feet vuông
3 Centimet vuông = 0.0032291731250129 Feet vuông14 Centimet vuông = 0.015069474583394 Feet vuông
4 Centimet vuông = 0.0043055641666839 Feet vuông15 Centimet vuông = 0.016145865625065 Feet vuông
5 Centimet vuông = 0.0053819552083549 Feet vuông16 Centimet vuông = 0.017222256666736 Feet vuông
6 Centimet vuông = 0.0064583462500258 Feet vuông17 Centimet vuông = 0.018298647708407 Feet vuông
7 Centimet vuông = 0.0075347372916968 Feet vuông18 Centimet vuông = 0.019375038750078 Feet vuông
8 Centimet vuông = 0.0086111283333678 Feet vuông19 Centimet vuông = 0.020451429791748 Feet vuông
9 Centimet vuông = 0.0096875193750388 Feet vuông20 Centimet vuông = 0.021527820833419 Feet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 centimet vuông bằng bao nhiêu feet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Centimet vuông ra Feet vuông (cm2 → ft2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán