Đổi Centimet vuông (cm2) sang Hécta (ha)

Máy tính đổi từ Centimet vuông sang Hécta (cm2 → ha). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Centimet vuông (cm2) sang Hécta (ha)
 
 
Hécta sang Centimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Centimet vuông

Xen-ti-mét vuông (ký hiệu cm2): Xen-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1cm. Tùy theo yêu cầu về đơn vị đo lường khác nhau mà bạn có thể chuyển đổi mét vuông (m2) thành centimet vuông (cm2), hecta (ha), decimet vuông (dm2) hay rộng hơn là kilomet vuông (km2)…….

1 cm2 bằng bao nhiêu m2

1 cm2 = 0.0001 m2

Cách quy đổi cm2 → ha

1 Centimet vuông bằng 1.0E-8 Hécta:

1 cm2 = 1.0E-8 ha

1 ha = 100000000 cm2

Hécta

Hecta, còn được viết là héc-ta, ký hiệu ha, là một đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức bằng một héctômét vuông, thường được sử dụng trong ngành trắc địa. Ha chính là ký hiệu viết tắt của Hecta sử dụng để đo đạc diện tích đất xây dựng, đất ruộng.

Một đơn vị diện tích bằng 10.000 mét vuông. Tương đương với 2,471 mẫu Anh.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay có thể nói rằng 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, cho nên mà ở mỗi miền sẽ có được cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do vì nguồn gốc gì phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng luôn tồn tại cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chuẩn xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy theo từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

Bảng Centimet vuông sang Hécta

1cm2 bằng bao nhiêu ha
0.01 Centimet vuông = 1.0E-10 Hécta10 Centimet vuông = 1.0E-7 Hécta
0.1 Centimet vuông = 1.0E-9 Hécta11 Centimet vuông = 1.1E-7 Hécta
1 Centimet vuông = 1.0E-8 Hécta12 Centimet vuông = 1.2E-7 Hécta
2 Centimet vuông = 2.0E-8 Hécta13 Centimet vuông = 1.3E-7 Hécta
3 Centimet vuông = 3.0E-8 Hécta14 Centimet vuông = 1.4E-7 Hécta
4 Centimet vuông = 4.0E-8 Hécta15 Centimet vuông = 1.5E-7 Hécta
5 Centimet vuông = 5.0E-8 Hécta16 Centimet vuông = 1.6E-7 Hécta
6 Centimet vuông = 6.0E-8 Hécta17 Centimet vuông = 1.7E-7 Hécta
7 Centimet vuông = 7.0E-8 Hécta18 Centimet vuông = 1.8E-7 Hécta
8 Centimet vuông = 8.0E-8 Hécta19 Centimet vuông = 1.9E-7 Hécta
9 Centimet vuông = 9.0E-8 Hécta20 Centimet vuông = 2.0E-7 Hécta

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 centimet vuông bằng bao nhiêu hécta? Dễ dàng chuyển đổi Centimet vuông ra Hécta (cm2 → ha) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán