Đổi Kilôgam (kg) sang Miligram (mg)

Máy tính đổi từ Kilôgam sang Miligram (kg → mg). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Kilôgam (kg) sang Miligram (mg)
 
 
Miligram sang Kilôgam (Hoán đổi đơn vị)

Kilôgam

Kilôgam (hay Kilogram, ký hiệu là kg) là đơn vị đo khối lượng, một trong bảy đơn vị đo cơ bản của hệ đo lường quốc tế (SI).

1 kilogam bằng bao nhiêu tấn, tạ, yến, lạng, gram

 • 1 kg = 0.001 (tấn)
 • 1 kg  = 0.01 (tạ)
 • 1 kg = 0.1 (yến)
 • 1kg = 10 (hg) hay ta thường gọi 1 hg = 1 lạng, nên 1kg = 10 lạng.
 • 1 kg = 100 (dag)
 • 1 kg = 1000 (g)
 • 1 kg = 100,000 (cg)
 • 1 kg = 1,000,000 (mg)
 •  

Cách quy đổi kg → mg

1 Kilôgam bằng 1000000 Miligram:

1 kg = 1000000 mg

1 mg = 1.0E-6 kg

Miligram

Miligam là đơn vị vi lượng, được sử dụng nhiều trên bảng đo lường các thành phần của của thuốc, thực phẩm. Miligam hay milligam hoặc milligram (viết tắt là mg) là đơn vị đo khối lượng bằng 1/1000 gam và bằng 10 -6 kg. Chữ mili (viết tắt là m) trong miligam là tiền tố SI viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này nhân cho 0,001.

1 mg bằng bao nhiêu g, kg, tấn, tạ, yến? Đổi 1 mg = g

 • 1 mg = 10-9 tấn
 • 1 mg = 10-8 tạ
 • 1 mg = 10-7 yến
 • 1 mg = 10-6 kg
 • 1 mg = 10-5 hg
 • 1 mg = 10-4 dag
 • 1 mg = 10-3 gam (g)
 • 1 mg = 1,000 µg
 • 1 mg = 106 ng
 • 1 mg = 6.022 x 1020 đvC (đơn vị khối lượng nguyên tử – u)

Bảng Kilôgam sang Miligram

1kg bằng bao nhiêu mg
0.01 Kilôgam = 10000 Miligram10 Kilôgam = 10000000 Miligram
0.1 Kilôgam = 100000 Miligram11 Kilôgam = 11000000 Miligram
1 Kilôgam = 1000000 Miligram12 Kilôgam = 12000000 Miligram
2 Kilôgam = 2000000 Miligram13 Kilôgam = 13000000 Miligram
3 Kilôgam = 3000000 Miligram14 Kilôgam = 14000000 Miligram
4 Kilôgam = 4000000 Miligram15 Kilôgam = 15000000 Miligram
5 Kilôgam = 5000000 Miligram16 Kilôgam = 16000000 Miligram
6 Kilôgam = 6000000 Miligram17 Kilôgam = 17000000 Miligram
7 Kilôgam = 7000000 Miligram18 Kilôgam = 18000000 Miligram
8 Kilôgam = 8000000 Miligram19 Kilôgam = 19000000 Miligram
9 Kilôgam = 9000000 Miligram20 Kilôgam = 20000000 Miligram

Đổi đơn vị đo khối lượng Online

1 kilôgam bằng bao nhiêu miligram? Dễ dàng chuyển đổi Kilôgam ra Miligram (kg → mg) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán