Đổi Kilôgam (kg) sang Pound (lb)

Máy tính đổi từ Kilôgam sang Pound (kg → lb). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Kilôgam (kg) sang Pound (lb)
 
 
Pound sang Kilôgam (Hoán đổi đơn vị)

Kilôgam

Kilôgam (hay Kilogram, ký hiệu là kg) là đơn vị đo khối lượng, một trong bảy đơn vị đo cơ bản của hệ đo lường quốc tế (SI).

1 kilogam bằng bao nhiêu tấn, tạ, yến, lạng, gram

  • 1 kg = 0.001 (tấn)
  • 1 kg  = 0.01 (tạ)
  • 1 kg = 0.1 (yến)
  • 1kg = 10 (hg) hay ta thường gọi 1 hg = 1 lạng, nên 1kg = 10 lạng.
  • 1 kg = 100 (dag)
  • 1 kg = 1000 (g)
  • 1 kg = 100,000 (cg)
  • 1 kg = 1,000,000 (mg)
  •  

Cách quy đổi kg → lb

1 Kilôgam bằng 0.45359237038038 Pound:

1 kg = 0.45359237038038 lb

1 lb = 2.20462262 kg

Pound

Pound hay cân Anh (viết tắt: lb, lbm, lbm, ℔) là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Đế quốc Anh, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Có nhiều định nghĩa khác nhau về khối lượng của đơn vị pound. Hiện nay giá trị được quốc tế công nhận chính xác là: 1 pound = 0,45359237 kg và 1 pound = 453,6 gram.

Công thức tính KG qua IB như sau:

Lb = Kg * 2,204623

Ví dụ: bạn nặng 50kg thì tính ra pound sẽ là: 50 * 2,204623 = 110 Lb

Bảng Kilôgam sang Pound

1kg bằng bao nhiêu lb
0.01 Kilôgam = 0.0045359237038038 Pound10 Kilôgam = 4.5359237038038 Pound
0.1 Kilôgam = 0.045359237038038 Pound11 Kilôgam = 4.9895160741842 Pound
1 Kilôgam = 0.45359237038038 Pound12 Kilôgam = 5.4431084445645 Pound
2 Kilôgam = 0.90718474076076 Pound13 Kilôgam = 5.8967008149449 Pound
3 Kilôgam = 1.3607771111411 Pound14 Kilôgam = 6.3502931853253 Pound
4 Kilôgam = 1.8143694815215 Pound15 Kilôgam = 6.8038855557057 Pound
5 Kilôgam = 2.2679618519019 Pound16 Kilôgam = 7.2574779260861 Pound
6 Kilôgam = 2.7215542222823 Pound17 Kilôgam = 7.7110702964664 Pound
7 Kilôgam = 3.1751465926626 Pound18 Kilôgam = 8.1646626668468 Pound
8 Kilôgam = 3.628738963043 Pound19 Kilôgam = 8.6182550372272 Pound
9 Kilôgam = 4.0823313334234 Pound20 Kilôgam = 9.0718474076076 Pound

Đổi đơn vị đo khối lượng Online

1 kilôgam bằng bao nhiêu pound? Dễ dàng chuyển đổi Kilôgam ra Pound (kg → lb) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán