Quy cách tôn mạ màu 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng

1. QUY CÁCH TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU

  • Chiều rộng khổ tole là 1000
  • Khoảng cách giữa các bước sóng là 250
  • Chiều cao sóng tole là 33

2. KÍCH THƯỚC TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU

  • Chiều rộng khổ tole là 1070
  • Khoảng cách giữa các bước sóng là 250
  • Chiều cao sóng tole là 32

KÍCH THƯỚC TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU

ĐỘ DÀY SAU MẠ MÀU KHỔ TÔN CÁN THÀNH PHẨM 5 SÓNG KHỔ HỮU DỤNG TRỌNG LƯỢNG SAU MẠ CHIỀU CAO SÓNG MOMENT QUÁN TÍNH MOMENT CHỐNG UỐN HOẠT TẢI KHOẢNG CÁCH XÀ GỒ TỐI ĐA
T K L L P H JX Wx Độ dốc L=10,15%
mm Kg/m mm 104mm4 104mm3 mm
0.30 1200 1070 1000 2.65 33 2.117 1.623 30 1100
0.32 1200 1070 1000 2.83 33 2.283 1.751 30 1100
0.35 1200 1070 1000 3.14 33 2.531 1.942 30 1150
0.37 1200 1070 1000 3.33 33 2.696 2.068 30 1150
0.40 1200 1070 1000 3.64 33 2.942 2.258 30 1250
0.45 1200 1070 1000 4.10 33 3.349 2.572 30 1350
0.47 1200 1070 1000 4.29 33 3.512 2.697 30 1350
0.50 1200 1070 1000 4.59 33 3.754 2.884 30 1400
0.55 1200 1070 1000 5.06 33 4.155 3.193 30 1400

4. KÍCH THƯỚC TÔN 6 SÓNG MẠ MÀU

–  Chiều rộng khổ tole là 1065
– Khoảng cách giữa các bước sóng là 200
–  Chiều cao sóng tole là 24

KÍCH THƯỚC TÔN 6 SÓNG MẠ MÀU

5. KÍCH THƯỚC TÔN 7 SÓNG MẠ MÀU

– Chiều rộng khổ tole là 1000
– Khoảng cách giữa các bước sóng là 166
– Chiều cao sóng tole là 25

KÍCH THƯỚC TÔN 7 SÓNG MẠ MÀU 

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN 7 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU :

Độ dày sau mạ màu Khổ hữu dụng Trọng lượng sau mạ màu Chiều cao sóng Mô men quán tính Mô men chống uốn Hoạt tải Khoảng cách xà gồ tối đa
t L P h Jx Wx Độ dốc
I = 10 – 15%
mm mm Kg/m mm 104mm4 103mm3 Kg/m2 mm
0.35 1000 3.14 25 3.199 1.861 30 1200
0.37 1000 3.33 25 3.406 1.981 30 1200
0.4 1000 3.64 25 3.714 2.161 30 1300
0.45 1000 4.1 25 4.224 2.458 30 1400
0.47 1000 4.29 25 4.427 2.576 30 1400
0.5 1000 4.59 25 4.729 2.753 30 1450
0.55 1000 5.06 25 5.229 3.045 30 1450
0.6 1000 5.55 25 5.743 3.337 30 1500
0.77 1000 7.21 25 7.418 4.305 30 1650
0.8 1000 7.5 25 7.729 4.477 30 1700

7 . KÍCH THƯỚC TÔN 9 SÓNG MẠ MÀU :

  • Chiều rộng khổ tole là 1000
  • Khoảng cách giữa các bước sóng là 125
  • Chiều cao sóng tole là 21
KÍCH THƯỚC TÔN 9 SÓNG MẠ MÀU

KÍCH THƯỚC TÔN 9 SÓNG MẠ MÀU

Các tìm kiếm liên quan đến QUY CÁCH TÔN MẠ MÀU
quy cách tôn phẳng
quy cách tôn lạnh
kích thước tôn hoa sen
quy cách tôn sóng
quy cách tôn lợp mái
tôn lạnh màu là gì
quy cách tôn 11 sóng
kích thước tấm tôn phẳng