kích thước tôn màu

Quy cách tôn mạ màu 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng

1. QUY CÁCH TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU Chiều rộng khổ tole là 1000 Khoảng cách giữa các bước sóng là 250 Chiều cao sóng tole là 33 2. KÍCH THƯỚC TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU Chiều rộng khổ tole là 1070 Khoảng cách giữa các bước sóng là 250 Chiều cao sóng • Read More »